UNG I SJØMATNÆRINGEN

Om oss

Hva er YoungFish?

YoungFish er en uavhengig nettverksorganisasjon for unge under 40 som jobber i eller har tilknytning til sjømatnæringen. YoungFish tilbyr en sosial og faglig møteplass på tvers av yrker, selskaper og geografi.

Organisasjonen drives på frivillig basis og støttes økonomisk av ulike næringsaktører. Det er ingen ansatte i YoungFish og alt arbeid som legges ned blir utført på fritiden og ved siden av fulltidsjobber.

Arrangør: YoungFish Øst

Hvordan skal sjømatnæringen bidra til å oppfylle globale bærekraftsmål?

Vi har gleden av å invitere til vårt første fysiske arrangement siden februar 2020, hvor vi skal diskutere hvordan sjømatnæringen skal bidra til oppfyllelse av globale bærekraftsmål.

05. mai 2022
Advokatfirmaet BAHR

Arrangør: YoungFish og partnere

Holocare - Fra Forskningsprosjekt til MedTech Scale-Up

Sopra Steria og Holocare, i samarbeid med YoungFinance, YoungShip, YoungFish, YoungTech, BergenUP og Ung Eiendom Vest inviterer deg til en helaften med sosialt og faglig innhold. Det hele vil foregå på ettermiddagen den 12 mai, i Storsalen på Kulturhuset i Bergen!

12.mai 2022
Kulturhuset i Bergen

Arrangør: YoungFish

Youngfish Konferansen 2022
Årets konferanse tar for seg aktiviteten på havet, og vil gi Youngfishere innsikt i utfordringene, de gode eksemplene og sist, men ikke minst, mulighetene for samarbeid.
07. jun 2022
Scandic Ørnen

Vil du bli en YoungFish?

YoungFish er aktive på Facebook, Twitter, Instagram og Linkedin. Følg oss for å holde deg oppdatert på hvor vi arrangerer treff og hva som skjer i organisasjonen.

Som medlem er du velkommen til å delta på alle våre arrangementer. Medlemskap er gratis. Som medlem i YoungFish vil man få tilbud til å motta epost med informasjon om de ulike treffene som blir arrangert av organisasjonen. Som medlem får du også tilgang til medlemssider på Facebook.

YoungFish består av fire lokallag

Våre partnere er viktig for oss

YoungFish er en ideell organisasjon som er avhengig av finansiell sponsing fra kommersielle aktører, eller ved støtte fra det offentlige. Kapital innhentes bla i form av samarbeidsavtaler. YoungFish er en frivillig organisasjon og vil legge til rette for at kommersielle aktører skal finne et samarbeid interessant, men YoungFish kan ikke innestå for at samarbeidspartner har et økonomisk utbytte av samarbeidet. Samarbeidet skal ikke gå på bekostning av mulig samarbeid med organisasjoner og institusjoner uten kommersielle interesser i næringen, og samarbeidspartner har ikke noen instruksjonsrett over hvem YoungFish kan samarbeide med.