YoungFish-Konferansen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Opplev sjømatnæringens framtid på YounFish-konferansen! Årlig samles rundt 200 unge talenter og representanter fra bedrifter, sektormyndigheter, organisasjoner og institusjoner for å lære, diskutere og løse norsk sjømatnærings største utfordringer.

Her får unge profesjonelle en unik mulighet til å fordype seg i aktuelle temaer og problemstillinger som preger på fiskeri og havbruk. YoungFish-konferansen er ikke bare en konferanse; det er en opplevelse som kombinerer faglig innsikt med sosialt samvær.

Bli med på YounFish-konferansen og opplev en helhetlig tilnærming til sjømatbransjens fremtid. Gjennom interaktive diskusjoner, speed-networking og foredrag fra ledende skikkelser i næringen, vil du bli engasjert og motivert til å være en del av bransjens positive utvikling.

Dette er arenan der kunnskap møter nettverksbygging, og du kan være med på å forme sjømatnæringens fremtid.

YounFish-konferansen er ikke bare sjømatårets høydepunkt, det er ditt springbrett til en suksessfull karriere og en mulighet til å være med på å skape en bærekraftig fremtid for næringen.

Bli inspirert, knytt verdifulle kontakter og vær med på å forme morgendagens sjømatindustri – YounFish-konferansen venter på deg!

Youngfish-konferansen 2024

I 2024 feirer YoungFish 10 år, og i løpet av disse årene har det vært en formidabel utvikling. Næringen har vokst seg til Norges nest største eksportnæring og organisasjonen har vokst fra 0 til over 3000 medlemmer.
 
Under årets konferanse ønsker vi å se inn i krystallkulen på sjømatnæringens kommende ti år. Hvor er vi i 2034 og hva kan vi lære av tiden som har gått?
 
For, vil vi fortsatt være et av verdens ledende land på sjømat? Har teknologien gått helt nye veier? Kan vann og land samarbeide for en mer miljøvennlig verden? Er alle i salen, fra fiskere til oppdrettere, fortsatt venner? Alt dette, og mer, vil dere få svar på under YoungFish sin årskonferanse 14. februar.
 
Vi gleder oss til å se dere alle!

Tidligere konferanser

2023 - En verden i endring

Verdensbildet er i konstant endring og dette fremlegger både store utfordringer og store muligheter.

YounFish konferansen 2023 stiller spørsmålet: Hvordan er næringen forberedt på en verden i endring?

Konferansen byr på årets beste anledning til å bli inspirert og engasjert, og gir deg muligheten til å knytte kontakter i sjømatnæringen.

2022 – YoungFish Konferansen 2022

Sjømatnæringen har vært på havet i årtusener gjennom fiskeriene og de siste femti årene har havbruksnæringen skapt et eventyr langs kysten. Havet er en arena som stadig blir mer attraktiv for næringsutvikling og aktivitet. Men hva skjer når så mange aktører etablerer seg på havet? Oppstår det et samarbeid eller bryter det ut til sjøslag?

Årets konferanse tar for seg aktiviteten på havet, og vil gi Youngfishere innsikt i utfordringene, de gode eksemplene og sist, men ikke minst, mulighetene for samarbeid.

2021 – Det store luftslottet sjømatnæringen?

Årets konferanse har som formål å dra diskusjonen om sjømatnæringen hele veien ned fra 2030 til 2021.
 
For ti år siden var det få som hevet øynene over at man så for seg å produsere 2,5 millioner tonn laks i 2020. Ett tiår senere står fremdeles mange av de samme fundamentale utfordringene uløst. Der man i festtaler har sett til stjernene og prater om visjoner om femdobling, er det fremdeles slik at mange unge ikke ønsker å jobbe i en distriktsnæring preget av både harde og monotone jobber.
Mens rundt 200 000 nordmenn går ledige, må vi fremdeles importere arbeidere fra over grensen for å få jobben gjort på norske fiskemottak. Og hvordan skal vi kunne produsere mat når vår største knapphetsfaktor er gode nok innsatsfaktorer til laksefôret?

2020 - Neste trekk

Det er et pågående grønt skifte i fiskeri- og havbruksnæringen, og det blir produsert stadig mer sjømat langs kysten, samtidig som det totale fotavtrykket reduseres. Sjømatindustrien er en innovativ og fremtidsrettet næring som skaper viktige arbeidsplasser i distriktet.

Årets foredragsholdere vil gi YoungFish-ere et innblikk i hvilke grep som er tatt, hvilke resultater vi har oppnådd og hvordan næringen fremover skal produsere et enda mer bærekraftig sluttprodukt.

YoungFish-konferansen 2020 byr på årets beste anledning til å bli inspirert og engasjert, og gir deg muligheten til å knytte nye kontakter i sjømatnæringen.

2019 - Fortsatt gode kår om 10 år?

I år fyller YoungFish 5 år! Vi ønsker derfor å kaste glans over fremadstormende YoungFishere. Halvparten av de som skal på scenen under konferansen er Youngfishere. I tillegg fylles salen av mange gode Youngfishere, så vi gleder oss veldig til mingling og speednetworking.
 
Under middagen i år håper vi at der er noen som ønsker å dele en god historie eller om noen ønsker å holde takk for maten tale er det bare å melde seg.

2018 - YoungFish Konferansen 2018

YoungFish Konferansen avholdes for fjerde år på rad; er du nysgjerrig på hva som skjer i sjømatnæringen og ønsker å bygge nettverk, så hold av onsdag 31.januar for YoungFish Konferansen 2018.

Temaet for neste års konferanse er hvordan havet (re)struktureres. Det er optimistiske spådommer om at verdiskapningen fra havet skal økes betraktelig, men det er også sagt at hvis dette skal lykkes er det viktig med et samspill mellom myndigheter, forskere og næringene som i dag, og i fremtiden, benytter havet. Næringene har mye å lære av hverandre. Miljøene innen fiskeri, oppdrett, offshore, shipping, leverandørbransjen, teknologi og forskning må bygge på hverandres kompetanse for å løse utfordringer, men likevel er det en kamp om plassen og andre interessekonflikter mellom aktørene som ønsker sin del av havet. YoungFish konferansen 2018 ønsker å sette fokus på hvor vi er i dag og hvor vi er på vei; dette kommer til å bli en interessant og lærerik konferanse.

2017 - Youngfish konferansen 2017

YoungFish og Sysla Media har gleden av å invitere til YoungFish-Konferansen 2017 den 8. februar på Scandic Ørnen i Bergen. Hold av datoen. Programmet er under utvikling og vil bli publisert så snart det er klart. Vi kommer tilbake med mer informasjon hva angår billettsalget