Våre Partnere

Samarbeidspartnere

YoungFish er en ideell organisasjon som er avhengig av finansiell sponsing fra kommersielle aktører, eller økonomisk støtte fra det offentlige. Kapital innhentes blant annet i form av samarbeidsavtaler. YoungFish er en frivillig organisasjon og vil legge til rette for at kommersielle aktører skal finne et samarbeid interessant, men YoungFish kan ikke innestå for at samarbeidspartner har et økonomisk utbytte av samarbeidet. Samarbeidet skal ikke gå på bekostning av mulig samarbeid med organisasjoner og institusjoner uten kommersielle interesser i næringen, og samarbeidspartner har ikke noen instruksjonsrett over hvem YoungFish kan samarbeide med.

Ønsker din bedrift å inngå samarbeid med oss? Klikk her

Nasjonale Samarbeidspartnere

Vi ønsker å rette en stor takk til våre samarbeidspartnere for deres tillit til oss i YoungFish!

Lokale Samarbeidspartnere

YoungFish Øst
YoungFish Midt
YoungFish NORD
YoungFish Vest

Ønsker ditt selskap å samarbeide med YoungFish?

Se om en av de to aktuelle samarbeidsavtalene kan være noe for din bedrift, og ta gjerne kontakt om dere ønsker å diskutere avtalene.