bli medlem

Vil du bli en YoungFish?

Medlemskap i YoungFish

YoungFish er en uavhengig organisasjon for unge under 40 år som jobber i eller har tilknytning til sjømatnæringen. Medlemskapet er gratis, og YoungFish tilbyr en sosial og faglig møteplass på tvers av yrker, selskaper og geografi.

Om du ønsker å bli medlem i YoungFish, fyll ut vårt innmeldingsskjema. Formålet med dette er å få en fullstendig oversikt over alle medlemmer slik at vi kan sende ut nyttig informasjon om hva som skjer i YoungFish. Informasjonen vil ikke gis til en tredjepart. Som medlem får du tilgang til vår lukkede Facebook-gruppe kun for medlemmer, samt til våre arrangementer.

Medlemmer
0
Lokallag
0
Arrangementer
0
Partnere
0

Personvernerklæring YoungFish

Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor medlemmer og andre vi jobber med.

Behandlingsansvarlig i organisasjonen er styrets leder om ikke oppgaver er delegert. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til leder@youngfish.org

Medlemskap
Fra våre medlemmer innhenter vi navn, telefonnummer, fødselsdato og e-post adresse. Disse opplysningene er grunnlag for å rapportere på antall medlemmer. I tillegg trenger vi kontaktinformasjon på medlemmer for å kunne gi et tilstrekkelig tilbud og informasjon knyttet til medlemskapet. Når man melder seg inn i organisasjonen samtykker man til hvert enkelt område man tillater at organisasjonen bruker personopplysninger til, eksempelvis invitasjon til arrangementer. Ved avsluttet medlemskap slettes dine personopplysninger.

E-post
Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.

Påmelding arrangementer
Det er blant annet mulig å melde seg på våre arrangementer via vår Facebook side. I tilknytning til arrangementer samler vi inn informasjon som navn og kontaktopplysninger, i tillegg til allergier og andre spesielle behov der det er aktuelt for å tilrettelegge særskilt. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet. Personopplysningene vil slettes etter endt arrangement. Vi innhenter egne samtykker for å kartlegge interesse og ønske om å motta invitasjon til nye arrangementer.